Kişisel Verilerin Korunması

Genel

1.1. Size ait bilgilerin gizliliği, bizim için çok önemlidir. Bilgilerinizin gizliliğinin sizin için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikası, Türkmenistan Hava yolları tarafından size ait hangi verilerin, hangi amaçlarla ve ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Politikamız, faaliyetlerimizin bütünü hakkında bilgi içermektedir. Belirli konular ile ilgili sorularınızı bize aşağıda Madde 2.7’de belirttiğimiz kanallar üzerinden iletebilirsiniz.

1.2. Türkmenistan Hava yolları İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile Türkmenistan Hava yolları kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenecektir ve Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikası, gerekli durumlarda ilgili işleme özgülenmiş ek aydınlatma metinleri, bu kanalları kullanımınız öncesinde sizlerle paylaşılacaktır.

1.3. Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikasında yapılan her değişiklik Türkmenistan Hava yolları İnternet Sitesi kullanmakla, bu mecralarda en güncel halini duyurduğumuz Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikasının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okuduğunuz ve burada belirtilen hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılacaktır. Bu nedenle, Türkmenistan Hava yolları İnternet Sitesini her ziyaret edişinizde Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikasını görüntülemenizi ve yapılan güncelleme duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.

1.4. Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Türkmenistan Hava yolları tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Türkmenistan Hava yolları Gizlilik Politikasında belirtilen hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılacaktır.

2.2. Bu kapsamda, kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Türkmenistan Hava yolları tarafından veya veri sorumlusu olarak Türkmenistan Hava yolları adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

1.3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

1.3.1. Türkmenistan Hava yolları, kişisel verilerinizi:

a. Türkmenistan Hava yolları İnternet Sitesi,  Havalimanı Bilet Satış Ofisleri, havalimanı uçuşa kayıt (check-in) kontuarları ve uçağa kabul (boarding) kontrol noktaları,

b. Türkmenistan Hava yolları ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili Seyahat Acenteleri, havayolu işbirliği anlaşmaları kapsamında tarifeli uçuşlarımıza satış gerçekleştiren havayolu işletmeleri ve tarifesiz (charter) uçuşlar için anlaşmalı tur operatörleri,

e. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılan bildirimler üzerinden,

yazılı, sözlü veya elektronik olarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

1.3.2 Türkmenistan Hava yolları ile başka bir yolcu veya hizmet kullanıcısı adına işlem yapıldığında, Türkmenistan Hava yolları hem işlem yapan kişi hem de adına işlem yapılan kişi adına paylaşılan kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda Türkmenistan Hava yolları, uçuşuyla ilgili olarak adına işlem yapılan yolcular ile doğrudan iletişime geçebilir.

1.4. İşlediğimiz Kişisel Veriler

1.4.1 Türkmenistan Hava yolları, açık rızanıza istinaden veya Madde 2.5’te sayılan diğer hukuki gerekçelere istinaden açık rızanıza ihtiyaç duymaksızın aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebilmektedir:

a. Kimlik ve Pasaport bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, pasaport ibrazının zorunlu olduğu hallerde, pasaport hamili, pasaportu düzenleyen ülke, pasaport numarası, pasaport geçerlilik tarihini içeren pasaport bilgileriniz ve seyahat belgelerine ilişkin özel düzenlemeler doğrultusunda kontrolü gereken diğer seyahat belgesi kimlik bilgisi içeriği.

b. İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, bize iletişim için bildirmiş olmanız durumunda yerleşim adresiniz, sosyal medya hesap iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere Türkmenistan Hava yolları iletmiş olduğunuz her türlü iletişim bilgileriniz.

c. Seyahat, Ürün & Hizmet Bilgileri: Yolcu rezervasyon kaydınız (passenger name record – “PNR”), seyahat edeceğiniz ülkeye girişinizden önce PNR ve seyahat belgeleriniz üzerinden oluşturulan yolcu bilgileri (advanced passenger information – “API”). PNR ve API bilgileri, biletleme sürecinden itibaren PNR kaydında yer alan son uçuşun tamamlandığı süreye kadar yapılan sözleşmesel işlemler (örneğin, değişiklik, iptal, iade), ek ürün/hizmet alımına ilişkin kayıtlar (örneğin, ekstra bagaj hakkı, koltuk tercihi), seyahate ilişkin kayıtlar (örneğin, gecikme/iptal bilgileri, check-in ve boarding işlemleri), işlem yapılan kanallar (örneğin, kontuar, internet sitesi, çağrı merkezi, acente), işlem tarih ve saatleri, tercihe bağlı olarak hizmete ilişkin Şirketimize bildirilen özel hizmet talepleri (special service requests – “SSR”) (örneğin, tekerlekli sandalye), check-in için sisteme girilmesi gerekli ek kimlik bilgilerini (yurt içi uçuşlarda T.C. kimlik numarası, yurt dışı uçuşlarda pasaport ve vize bilgileri) kapsamaktadır.

f. Pazarlama Verisi: Ürün veya hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz, anketler, çerez kayıtları, kampanya bilgileri, sosyal medya kullanıcı bilgileri.

g. Finansal Veriler: Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin tüm bilgiler (PCI DSS standartları gereği kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı numarasının ilk altı ve son dört hanesi ile kart hamili ad/soyadı haricindeki bilgiler saklanmamaktadır).

h. Uçuş Güvenliğine İlişkin Bilgiler: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca havayolu ile seyahat edecek kişilerin bilgileri, kişilerin seyahatini kolaylaştırmak veya güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde toplanabilir, kaydedilebilir, işlenebilir, paylaşılabilir, havacılık güvenliği ve emniyetini sağlamak üzere değerlendirilerek gereken tedbirler alınabilir. Şirketimiz bu doğrultuda, uçuş güvenliğinin sağlanması, çalışanlarımız, Türkmenistan Hava yolları hizmet veren kuruluşlar ve bunların çalışanları ile misafirlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, misafirlerimizin Türkmenistan Hava yolları ile ilişkilerinin başladığı andan itibaren güvenlik risk veya tehtidi oluşturan ve/veya kural dışı davranış kapsamında durumlara ilişkin kayıt tutmaktadır. İlgili kayıtlar, yolcu bilgileri, olayın oluş yeri ve şekli, olaya ilişkin açıklama ve beyanlar, alınan güvenlik kontrolleri, olaya tanıklık edenlere ilişkin bilgiler ve kural dışı davranış seviyesini tanımlayan bilgileri kapsamaktadır.

j. Hukuki İşlem ve Uyum Verileri: Adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler, Türkmenistan Hava yolları karşı ve/veya Türkmenistan Hava yolları tarafından başlatılan adli süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler.

k. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Türkmenistan Hava yolları, faaliyetleri gereği düzenli ve kapsamlı bir şekilde Kanunda özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan kişisel bilgileri kullanmamaktadır. Bununla birlikte, Türkmenistan Hava yolları aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili olarak paylaşacağınız sağlık verileriniz, hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlerimiz için özel hizmet talepleri, gıda alerjisi ve tercihlerinize ilişkin bilgiler ve kamu sağlığının korunması amacıyla seyahat kuralları kapsamında misafirlerimize ait HES Kodu, test ve aşı bilgilerinin kontrolüne yönelik işlemler kapsamında özel nitelikli kişisel verilerinizin kullanımı gerekebilmektedir.

1.5. Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Gerekçeler ve İşleme Amaçlarımız

1.5.1. Türkmenistan Hava yolları, aşağıdaki yasal gerekçelerden en az birinin bulunması halinde, kişisel verilerinizi, açık rızanıza ihtiyaç duymaksızın, işleyebilmektir.

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· Kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğün korunması için kişisel veri kullanımının zorunlu olduğu durumlar.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin kullanımının zorunlu olduğu durumlar.

· Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel verilerin kullanımının zorunlu olduğu durumlar.

· Kişinin kendisi tarafından kişisel verilerinin aleni hale getirildiği durumlar.

· Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için kişisel veri kullanımının zorunlu olduğu durumlar.

· Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri kullanımının zorunlu olduğu durumlar.

1.5.2. Bu kapsamda Türkmenistan Hava yolları, açık rızanıza ihtiyaç duymaksızın, aşağıdaki amaçlarla Kanunda sayılan yukarıdaki yasal gerekçelerden en az birine dayanarak kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

a. Seyahat Gereksinimlerin Karşılanması ve Uçuş Hesabının Yönetimi:

Biletleme anından itibaren, Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz taşıma sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bilet satışı ve diğer bilet, ürün ve hizmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uçuşa uygunluk tespiti, uçuş kayıtlarının oluşturulması, uçuşa kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uçuş öncesinde, esnasında ve sonrasında destek hizmetlerinin sağlanması, ilgili uçuşa ilişkin her türlü iletişimin sağlanması ve gerekli bildirimlerin yapılması, sözleşme işlemlerinin (örneğin, bilet değişikliği, iptal, iade), kayıt altına alınması, ek ürün/hizmet ile özel hizmet taleplerinin yerine getirilmesi ve acil durum yönetimi amacıyla, Madde 2.4. (a), (b), (c), (f), (g) (h), (i), (j) maddelerinde belirtilen kişisel verileriniz kullanılmaktadır. Bu veriler, gerekli durumlarda, belirtilen amaç doğrultusunda Madde 2.4’te diğer kategorilerde belirtilen kişisel verileriniz ile birlikte kullanılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, seyahat gereksinimleriniz ve uçuş işlemleriniz ile ilgili olarak, öncelikle 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, sivil havacılık mevzuatı ve uluslararası sözleşmeler kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gerekçeleriyle işlenmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu verilerin işlenmesi Şirketimiz ile aranızdaki taşıma sözleşmesinin kurulması ve ifası için zorunluluk oluşturmaktadır. Farklı durumlarda yukarıda sayılan diğer yasal gerekçeler doğrultusunda verilerinizin kullanımı söz konusu olabilir.

c. Resmi Kurumlardan Gelen Yolcu Bilgileri Taleplerinin Karşılanması ve Yönetimi:

Şirketimiz, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile uluslararası sözleşmeler kapsamında havacılık faaliyetlerine ilişkin öngörülen hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı, seyahat edilen ülkelerde yetkilendirilmiş sınır otorileri, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri de dahil olmak üzere idari ve adli kurum ve kuruluşların hukuka uygun olarak iletilen taleplerini karşılamak amacı ile 2.4. maddenin her bir alt başlığında belirtilen kişisel verilerinizi kullanılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, resmi kurumlardan gelen taleplerin karşılanması ve yönetimi ile ilgili olarak, öncelikle Şirketimiz ile aranızdaki taşıma sözleşmesinin ifasının sağlanması, Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve hem Şirketimiz hem de müşterilerimiz ile karşılıklı hakların kurulması, kullanılması ve korunması gerekçeleriyle işlenmektedir. Farklı durumlarda yukarıda sayılan diğer yasal gerekçeler doğrultusunda verilerinizin kullanımı söz konusu olabilir.

d. Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması:

Şirketimiz, pazarlama stratejisi belirlemek, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme yapmak, veri tabanı oluşturarak listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, Türkmenistan Hava yolları İletişim ve Satış Kanallarını ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak, sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek, size özel uçuş teklifleri ve hizmetleri sunmak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amacıyla 2.4. maddenin her bir alt başlığında belirtilen kişisel verilerinizi kullanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve müşteri memuniyetinin sağlanması ile ilgili olarak, Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri kullanımının zorunlu olduğu hallerde bu gerekçeyle işlenmektedir. Bu durumda sizlerin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek adına gerekli kontroller Şirketimizce uygulanmaktadır. Farklı durumlarda yukarıda sayılan diğer yasal gerekçeler doğrultusunda verilerinizin kullanımı söz konusu olabilir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, Şirketimiz tarafından gönderilen ticari iletileri bu konuda açık rızanız olması şartı ile, izin verdiğiniz iletişim kanalları üzerinden sizlere iletmekteyiz.

e.  Konum Bazlı Olarak Arama Sonuçlarının İyileştirilmesi ve Müşteri Konumuna Göre Tanıtımların Yapılması:

Kullandığınız cihaz/tarayıcı/uygulama üzerinden konum bilgilerinizin Türkmenistan Hava yolları ile paylaşılmasına izin verdiğiniz durumlarda Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin geliştirilebilmesi adına konum bazlı olarak arama sonuçlarının iyileştirilebilmesi ve bulunduğunuz konuma göre sizlere ürün ve hizmet tanıtımı yapılabilmesi (ör: size en yakın konumun gösterilmesi) amacıyla 2.4.(l) maddesinde belirtilen kişisel verilerinizi kullanabilmektedir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, söz konusu tanıtımların ticari elektronik vasıtasıyla yapılacağı durumlarda Şirketimiz tarafından gönderilen ticari iletileri bu konuda açık rızanız olması şartı ile, izin verdiğiniz iletişim kanalları üzerinden sizlere iletmekteyiz.

Türkmenistan Hava yolları, sizin izniniz olmadan konum verinize erişmemektedir. Sonradan bu amaçlar kapsamında konum verisi paylaşım izninizi kaldırmak isterseniz, Türkmenistan Hava yolları uygulaması ve/veya tarayıcı/cihaz ayarlarından bu izninizi kaldırabilirsiniz.

f. Finansal Operasyonun Yürütülmesi:

Şirketimiz, finansal raporlama, kontrol, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, ödeme ve/veya iade işlemlerini gerçekleştirebilmek, vergi ve benzeri ödeme ve mutabakat yükümlülüklerini yerine getirebilmek, finansal dolandırıcılık ve suistimal vakalarına yönelik tedbir almak amacıyla 2.4. (a), (b), (c), (d), (g) maddelerinde belirtilen kişisel verilerinizi kullanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, finansal operasyonun yürütülmesi ile ilgili olarak, öncelikle Şirketimiz ile aranızdaki taşıma sözleşmesinin ifasının sağlanması, Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve hem Şirketimiz hem de müşterilerimiz ile karşılıklı hakların kurulması, kullanılması ve korunması gerekçeleriyle işlenmektedir. Farklı durumlarda yukarıda sayılan diğer yasal gerekçeler doğrultusunda verilerinizin kullanımı söz konusu olabilir.

g. Hukuka Uygunluk Denetimi:

Şirketimiz, seyahat belgeleri ve kontrol yükümlülükleri, yasa dışı göç, kara paranın aklanması, dolandırıcılık ve diğer suçların önlenmesi ve finansal yaptırımlar kapsamında kimlik tespitinin yapılması, uçuş güvenliği ve emniyetinin sağlanması, Türkmenistan Hava yolları çalışanları, Türkmenistan Hava yolları hizmet veren kuruluşlar ve bunların çalışanları ile misafirlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması, finansal suistimal olaylarının önlenmesi ve faaliyetlerimizin hukuka uygunluğunun denetimi amacıyla 2.4. maddenin her bir alt başlığında belirtilen kişisel verilerinizi kullanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, hukuka uygunluk denetimi ilgili olarak, öncelikle Şirketimiz ile aranızdaki taşıma sözleşmesinin ifasının sağlanması, Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve hem Şirketimiz hem de müşterilerimiz ile karşılıklı hakların kurulması, kullanılması ve korunması gerekçeleriyle işlenmektedir. Farklı durumlarda yukarıda sayılan diğer yasal gerekçeler doğrultusunda verilerinizin kullanımı söz konusu olabilir.

1.6. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Üçüncü Kişiler

1.6.1. Türkmenistan Hava yolları, açık rızanıza istinaden veya Madde 2.5’te sayılan diğer hukuki gerekçelere istinaden açık rızanıza ihtiyaç duymaksızın, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

(ii) Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve faaliyetlerimizin sürdürülebilmesinde görev alan çalışanlarımızla, grup şirketlerimizle, hizmet sağlayıcılarla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acentelerle, uçuş iş birlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer havayolu şirketleriyle,

(iii) Şirketimizden bilgi alma konusunda yetkilendirilmiş yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,

(iv) Kamu güvenliği ve uçuş güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş idari mercilerle paylaşabilir.

1.6.2. Örneğin, söz konusu bilgiler 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili idari mercilerin bilgisine sunulabilmekte ve yurt dışı uçuşlar için Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde yurt dışında yetkilendirilmiş idari kurumlar ile paylaşılabilmektedir. Diğer yandan, uçuş operasyonlarının sürdürülebilmesi için yer hizmetleri veya seyahat acentelerine iş ihtiyaçları doğrultusunda Türkmenistan Hava yolları Rezervasyon ve Satış Sistemine erişim imkanı sağlanmaktadır. Söz konusu tedarikçiler, veri işleyen sıfatıyla Şirketimiz talimatları ve Şirketimizce alınan güvenlik tedbirleri kapsamında hareket etmek üzere yönlendirilmektedir.. Ancak, tüm ürün ve hizmetlerize ilişkin talep ve şikayet yönetimi konularında teknik altyapı ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcılarımızın yetkili çalışanları, bilgi güvenliği erişim protokollerimiz çerçevesinde sistemlerimize erişebilmektedirler.

1.6.3. Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla kullandığı kişisel veri kategorileri, her bir kategori için kullanım amaçları, verisi kullanılan kişi grupları, veri saklama süreleri, veri paylaşılan alıcı grupları ve veri güvenliğine ilişkin uygulanan tedbirleri içeren detaylı bilgiyi kamuya açık Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden ilan etmektedir. VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1.7. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemi:

1.7.1. Her zaman Türkmenistan Hava yolları başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

1.8. Ticari Elektronik İletiler

2.8.1. Ticari elektronik iletiler ve buna ilişkin onaylar “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” altında düzenlenmektedir. Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak biletleme sırasında Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Türkmenistan Hava yolları tarafından sağlanır.

1.8.2. İlgili yönetmeliğin 13. maddesi doğrultusunda bir hizmet sağlayıcı olarak Türkmenistan Hava yolları  verdiğiniz izne ilişkin kayıtları onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtlar ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklanmaktadır.

1.8.3. Diğer yandan, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından kullanıma açılan İleti Yönetim Sistemi (https://iys.org.tr/) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinizi tek noktadan kolayca yönetebilir, Şirketimize ticari iletilerin tarafınıza ulaşması için onay verebilir, ileti almak istemediğinizde ise ret hakkınızı kullanabilirsiniz.

1.9. Düzeltmeler

1.9.1. Türkmenistan Hava yolları hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde Bize Ulaşın. Türkmenistan Hava yolları, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.

1.10. Güvenlik

1.10.1. Türkmenistan Hava yolları, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Türkmenistan Hava yolları İnternet Sitesi bize ilettiğiniz bilgiler, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Türkmenistan Hava yolları ulaştığında, güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal hale getirilmelidir.

1.10.2. Türkmenistan Hava yolları tarafından uygulanan güvenlik ve gizlilik standartları ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile uyumludur. Türkmenistan Hava yolları İnternet Sitesi TRGO Güven Damgası almıştır.

 

1.11. Bağlantılar

1.11.1. Türkmenistan Hava yolları internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Türkmenistan Hava yolları hiçbir kontrolü bulunmadığından Türkmenistan Hava yolları sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

1.11.2  Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

1.12. Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları

1.12.1. Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin öncelikli kullanım amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

1.12.2. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Türkmenistan Hava yolları internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

1.12.3. Çerezler haricinde internet sitelerinde benzer amaçla piksel ve benzeri dosya uygulamaları ile internet tabanlı reklam, tanıtım ve pazarlama fonksiyonları kullanılmaktadır.

1.12.4. Türkmenistan Hava yolları kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.

a) Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Türkmenistan Hava yolları internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

b) Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

c) Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

d) Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Türkmenistan Hava yolları internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Türkmenistan Hava yolları İnternet Sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

1.12.5. Türkmenistan Hava yolları İnternet sitesinde hem ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri hem de ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen üçüncü taraf çerezleri yer almaktadır. Türkmenistan Hava yolları İnternet sitesinde yer alan (Türkmenistan Hava yolları tarafından kullanılan) birinci taraf çerezler aşağıdaki tabloda detaylı şekilde yer almaktadır