Gezilebilecek Yerler

1. Merv

Özet: Merv, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri

olarak kabul edilen bir şehirdir. Büyük İskender'in fethettiği ve İpek Yolu'nun önemli bir ticaret

merkezi olarak geliştiği antik bir şehirdir. Çeşitli dönemlerde Pers, Helenistik, İslami ve Türk

egemenliğine girmiş bu tarihi alan, birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır.

2. Köneürgenç

Özet: Köneürgenç, Türkmenistan'ın kuzeyinde, Özbekistan sınırına yakın bir konumda bulunan ve 12.

ile 14. yüzyıllar arasında Orta Asya'nın en önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri olmuş eski bir

şehirdir. Şehrin en dikkat çeken yapılarından biri, 62 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek minaresi

olan Kutlug-Timur Minareti'dir.

3. Nisa

Özet: Nisa, başkent Aşkabat'ın yakınlarında, antik Part İmparatorluğu'nun başkentiydi. M.Ö. 3.

yüzyılda kurulan bu şehir, Partların zenginliğini ve gücünü simgeleyen önemli bir arkeolojik alandır.

Nisa, özellikle saray kompleksleri ve tapınak kalıntıları ile ünlüdür ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne

dahil edilmiştir.

4. Gonur Depe

Özet: Gonur Depe, Türkmenistan'ın Merkezi Karakum Çölü'nde bulunan ve M.Ö. 3. bin yıla tarihlenen

bir Bronz Çağı yerleşimidir. Burası, antik Margiana uygarlığının en önemli şehirlerinden biri olarak

kabul edilir. Kompleks, tapınaklar, saraylar ve mezar alanlarından oluşmaktadır ve bölgedeki en eski

su yönetim sistemlerinden birine sahiptir.